CERTYFIKAT

Już od 7 lat jesteśmy jednym z przedsiębiorstw popierających legalne pozyskiwanie, przetwarzanie i obrót produktami leśnymi. Daje nam to dodatkowy argument do konkurowania w handlu na rynkach Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy naszych klientów do współpracy w zakresie obrotu produktami certyfikowanymi FSC®